Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Λαμπαδο...συνέχεια!!!!

Πως λέμε λαμπαδοδρομία;
Εδώ έχουμε λαμπαδοσυνέχεια!!!!
Όχι δεν σκέφτιμαι να γίνω μαυρογιαλούρος και γι'  αυτό έχω πολλά βαφτιστίκια αλλά  "έχω"  πολλά "βαφτιστίκια"  που έστησαν πασχαλιάτικο bazzar  για να αγοράσουν μικρόφωνα για την θεατρική τους ομάδα!